Algemene coördinatie

Algemene coördinatie is een groot onderdeel binnen Het Bruisnest. In dit werkgebied ondersteun je vrijwilligers in hetgeen zij nodig hebben. Concrete taken die hier onder vallen zijn:

  • Intakes met nieuwe vrijwilligers
  • Evaluaties doen
  • Vrijwilligers coachen in het bereiken van hun leerdoelen
  • Vrijwilligers aansturen in hun werkgebied
  • Netwerken/samenwerken met andere organisaties
  • Fondsen aanschrijven
  • Algemeen overzicht hebben over de werkgebieden binnen Het Bruisnest

Binnen dit werkgebied ben je dus druk bezig met de individuele vrijwilligers.

Facebook
Twitter
YouTube