Spring naar inhoud

Algemene coördinatie

Algemene coördinatie is een groot onderdeel binnen Het Bruisnest. In dit werkgebied ondersteun je vrijwilligers in hetgeen zij nodig hebben. Concrete taken die hier onder vallen zijn:

  • Intakes met nieuwe vrijwilligers
  • Evaluaties doen
  • Vrijwilligers coachen in het bereiken van hun leerdoelen
  • Vrijwilligers aansturen in hun werkgebied
  • Netwerken/samenwerken met andere organisaties
  • Fondsen aanschrijven
  • Algemeen overzicht hebben over de werkgebieden binnen Het Bruisnest

Binnen dit werkgebied ben je dus druk bezig met de individuele vrijwilligers.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram