Spring naar inhoud

Missie en Visie Het Bruisnest

Het streven van Het Bruisnest is:

De visie die Het Bruisnest voor ogen heeft, draait om meedoen en meetellen in de samenleving, positieve sociale ervaringen opdoen en het inzetten van de eigen kwaliteiten en talenten. Door vanuit het sociaal isolement laagdrempelig in verbinding met de maatschappij te kunnen komen worden de kansen op re-integratie vergroot.

Het Bruisnest is een ontwikkelplaats waar vrijwilligers hun kwaliteiten en talenten kunnen inzetten om zo door te groeien naar een plek in de maatschappij.

Het Bruisnest draait om meedoen en meetellen in de samenleving, positieve sociale ervaringen opdoen en het inzetten van eigen talenten en kwaliteiten. Door vanuit het sociaal isolement laagdrempelig in verbinding met de maatschappij te kunnen komen worden de kansen op re-integratie vergroot.

In de praktijk blijkt dat de eigen kracht van de vrijwilligers bevorderd wordt. Sleutel is dat vrijwilligers meer verantwoordelijkheden krijgen en worden uitgedaagd om hun ervaring, kennis en kracht te gebruiken. Ze voelen zich mede-eigenaar van de processen en werkzaamheden waar ze aan deelnemen en zijn er trots op. De essentie zit in het vrijmaken van kennis, ervaring en motivatie die de vrijwilligers al in zich hebben, maar die vaak ernstig verwaarloosd zijn en tot dan niet of nauwelijks gebruikt worden.

Door het werken bij Het Bruisnest zoveel mogelijk te normaliseren werkt dit herstel bevorderend bij de vrijwilliger en kunnen mensen hun eigen leertraject inzetten en weer deelnemen aan de samenleving. De vraag naar hulp wordt in verloop van tijd minder.

“Zelfredzaamheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nu daar steeds meer de focus op komt vanuit de Wmo vinden wij het belangrijk dat er ook aandacht blijft voor de kwetsbare positie waarin mensen zich kunnen bevinden, zonder voorbij te gaan aan de eigen kracht. Bij Het Bruisnest krijgen mensen weer de ruimte om hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Door het opdoen van positieve ervaringen en het inzetten van die eigen kracht groeit het zelfvertrouwen en ontstaan er weer kansen om volwaardig mee te doen in de samenleving. Hierbij mogen we het belang van betekenisvolle relaties tussen mensen niet onderschatten: ontmoeting en het versterken van sociale netwerken behoren dan ook tot onze doelen. Wij willen streven naar sociale inclusie en sociale cohesie voor een samenleving waar iedereen zijn positie in mag nemen en zijn stem kan laten horen”.

Waar kwaliteiten zich verbinden

Wat bij ons belangrijk is, is dat mensen zelfvertrouwen krijgen, zich weer waardevol gaan voelen. Iedereen zet zijn of haar kwaliteiten en talenten in. Alle kwaliteiten bij elkaar verbinden zich met elkaar. We willen elkaar helpen groeien. Iedere vrijwilliger werkt met een ander doel. Voor een aantal is hun doel nog niet duidelijk maar die gaan zij vanzelf wel vinden wanneer zij langer bij Het Bruisnest werken.

We willen ons richten op de gezonde kant en vandaar dat we samenwerking met de wijken in Gouda erg belangrijk vinden. Wij staan open voor iedereen. Iedere burger is welkom!

De uitgangspunten zijn gelijkwaardigheid, onderling respect en wederkerigheid.

Door dit koesterend concept is binnen Het Bruisnest vooral zo uniek om onbevooroordeeld op basis van de kwaliteiten en het vermogen van de vrijwilliger de samenwerking te willen doen slagen. Juist die verborgen kwaliteiten en het weer laten ontwaken van ieders vermogen maken elk traject interessant.

Vrijwilligers willen hun kennis delen, durven hun ideeën kenbaar te maken en spontaan komen ook de initiatieven los.

Het Bruisnest staat op de kaart! Binnen een netwerk van verwijzers, zorgpartners, ambulante begeleiders, begeleiders binnen woonvormen etc, maar ook het sociaal team, de gemeente en het UWV zijn de lijnen naar en van Het Bruisnest niet meer weg te denken.  Deze lijnen versterken zich elke dag en we staan op gelijkwaardige basis met instellingen die al naam hebben gemaakt met hun aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuningsvormen.

Het Bruisnest is niet meer weg te denken en heeft bewezen dat het werken voor en door vrijwilligers vele deuren kan openen. We willen staan voor het behalen van optimale resultaten ten behoeve van alle vrijwilligers zonder te hoeven wedijveren, concurreren, of op irreële beloftes onze naam waar te maken.

Het Bruisnest ‘waar kwaliteiten zich verbinden’

Bij Het Bruisnest de drempel over stappen, heeft voor mij in elk geval betekend: “Zo, ik ben weer een beetje thuis!” Ik dacht dat ál die stickers die in mijn leven al op mijn voorhoofd zijn geplakt er wel bleven zitten, zichtbaar en onbeschermd voor commentaar. Gewenning duurde wel een poosje, ik heb doorgezet en…. eindelijk lieten de plaklagen los! Het Bruisnest bleef vertrouwen hebben en naar de juiste weg voor contact met mij zoeken.

Binnen Het bruisnest is er ruimte van drie vormen van Herstel:

 1. Gericht op persoonlijk Herstel:
  Dit zijn vooral laagdrempelige activiteiten die aangeboden worden. Denk hierbij aan de inloop, de loopgroep, feestavonden, creatief, internetcafé, visagie, assertiviteitstraining, individuele computerles en digitale Nederlandse les.
  Daarnaast is het mogelijk om mee te doen in herstelwerkgroepen waar je in groepsverband aan jezelf gaat werken. Je krijgt dan de ruimte om meer naar eigen mogelijkheden te werken. Dit gaat uit van een samenwerkingsproject Herstel en Participatie vanuit Kernkracht!
 2. Gericht op maatschappelijk Herstel/participatie:
  Hierbij ga je jezelf meer richten op het meewerken binnen Het Bruisnest. Je kunt kiezen om in één van de werkgebieden mee te werken en daarin ervaring op te doen en op die manier weer zelfvertrouwen krijgen wat weer mogelijkheden biedt om te groeien naar het Economisch Herstel. In deze fase kan er ook gewerkt worden in een leer-werkplek die wij voor je zoeken.
 3. Gericht op economisch Herstel/participatie:
  Als iemand zover is om richting economisch herstel te gaan, dan hebben we het over een betaalde baan. Sollicitatietraining en werkveldoriëntatie kunnen dan tot de mogelijkheden behoren.

In de praktijk blijkt dat de eigen kracht van de vrijwilliger bevorderd wordt. Sleutel is dat mensen meer verantwoordelijkheid krijgen en worden uitgedaagd om hun ervaring, kennis en kracht te gebruiken. Ze voelen zich mede-eigenaar van de processen en werkzaamheden waar ze aan deelnemen en zijn er trots op. De essentie zit in het vrijmaken van kennis, ervaring en motivatie die mensen al in zich hebben maar die ernstig verwaarloosd zijn en tot dan niet of nauwelijks gebruikt worden.

Door in het werken bij Het Bruisnest zoveel mogelijk te normaliseren, werkt dit herstel bevorderend bij de vrijwilliger en kunnen mensen hun eigen leertraject inzetten en weer deelnemen aan de samenleving. De vraag naar zorg wordt in verloop van tijd minder.

Uitgangspunten Het Bruisnest:

Het Bruisnest focust op sterke punten, talenten en mogelijkheden. Diagnoses zijn voor ons niet belangrijk en zien jou vooral als mens waarin wij meekijken in wat er nodig is om het doel te bereiken. We zetten een herstelproces in door werk en cursussen aan te bieden binnen “Het Bruisnest”. Ieder kan groeien in eigen tempo.

Wanneer iemand zover is kun je als vrijwilliger doorgroeien naar een leer-werkplek buiten Het Bruisnest. We zoeken dan met elkaar naar een geschikte plek waar de vrijwilliger straks zijn baan van zou willen maken.

Netwerken is voor Het Bruisnest een belangrijk onderdeel. Zo kijken wij voor wie we wat kunnen betekenen en met wie we een samenwerking aan kunnen gaan. De verbinding maken met Gouda en meedoen waar mogelijk is voor ons erg belangrijk, gezien het richten op normaliseren.

Ook biedt Het Bruisnest ontwikkelingsmogelijkheden aan op het gebied van weerbaarheidstraining, sollicitatietraining, paarden coaching of allerlei andere opleidingen die bij jouw werkgebied van toepassing zijn en waarvan het diploma op de arbeidsmarkt van belang is. Alle info staat elders op de website.

Belangijke kernwaarden van Het Bruisnest:

Meedoen bij Het Bruisnest houdt in dat je meewerkt aan een werk gestuurde dag. Binnen de werkgebieden is een bepaalde structuur waarvan verwacht wordt dat iedereen zich daaraan houdt. Daarnaast is er elke dag om 11.00u een dagopening waarbij we taken verdelen en er worden mededelingen verteld vanuit het coördinatieteam.

Binnen Het Bruisnest werken we op basis van vertrouwen. De gelijkwaardigheid is voor ons uitgangspunt en een ieder heeft evenveel inbreng en mag met nieuwe initaitieven komen. Wij zijn gericht op de sociale inclusie, wat wil zeggen dat iedereen meedoet en meeteld.

Wij willen graag de vrijwilliger verantwoordelijkheden  geven. Dit ontstaat vooral in de werkgebieden of denk aan het openen en sluiten van Het Bruisnest. Daarnaast denken we in mogelijkheden en zien geen beren op de weg. Als iemand iets wil organiseren zorgen wij ervoor dat het mogelijk gemaakt kan worden.

Het is belangrijk dat een ieder in een vertrouwde omgeving zich kan ontwikkelen. Daarnaast vooral de verbinding naar de samenleving leggen. Welke diensten kunnen wij aanbieden voor mensen in de verschillende wijken. Het volgen van een opleiding behoort tot de mogelijkheden.

Ook vinden wij het belangrijk dat een ieder zich ontwikkelt. Voor de gemeente hebben we ook een richtlijn en dat is de participatieladder waarin wij dus ook de groei kunnen meten. Het is belangrijk dat een ieder in een vertrouwde omgeving zich kan ontwikkelen. Daarnaast vooral de verbinding naar de samenleving leggen. Welke diensten kunnen wij aanbieden voor mensen in de verschillende wijken.

Naast het meedoen bij Het Bruisnest is er ook ruimte voor de bezoeker. Er zijn voor hen aangeboden activiteiten en er is ruimte om een kop koffie, lunch of warme maaltijd te nuttigen.

Maatschappelijke effecten:

 • Vrijwilligers doen minder een beroep op de professionele hulpverlening.
 • Bevorderen en stimuleren van de maatschappelijke acceptatie.
 • Uitkeringsgerechtigden stromen door naar een baan.
 • Vrijwilligers voelen zich beter, zitten lekkerder in hun vel, ook lichamelijk waardoor er minder behoefte is aan b.v. bezoek huisarts.
 • Door het behalen van erkende diploma’s worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Hoe verloopt het traject binnen Het Bruisnest:

 • Vrijwilligers komen voor een intake.
 • Start in een werkgebied waar de vrijwilliger zich in wil ontwikkelen.
 • Maatwerk geven aan de vrijwilliger (wat voor begeleiding is er nodig)
 • Of een nieuw initiatief opzetten.
 • Na twee maanden evaluatie
 • Leerontwikkelingsplan wordt opgesteld. Hierin wordt meegenomen:
  • Weerbaarheidstraining
  • Sollicitatietraining
  • Opleiding
  • Persoonlijk leefplan (nog in ontwikkeling)
  • Leer-werkplek buiten Het Bruisnest
  • Betaalde baan
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram