Spring naar inhoud

Activiteiten

Het werkgebied persoonlijk herstel organiseert allemaal activiteiten ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld zijn op sociaal- en/of op sportief vlak. Te denken valt aan diverse activiteiten rond de feestdagen, sportactiviteiten, Meet&Greet, spelletjes avonden.

Een team van enthousiaste vrijwilligers is bezig om deze activiteiten te coördineren en te organiseren. Er moeten flyers gemaakt worden, er moet ruimte en materiaal geregeld worden, activiteiten bedacht worden, planningen gemaakt etc.

Willen - Leren - Kiezen - Werken

Bij Het Bruisnest in Gouda en Waddinxveen.
Het is voor veel mensen belangrijk om stapje voor stapje dichterbij de arbeidsmarkt te komen. Vrijwilligers bij Het Bruisnest helpen je letterlijk een stapje verder.
“Met stilzitten kom je nergens”
Klik hier voor de flyer over het Sollicitatie inloopuur op donderdag van 13:00 tot 15:00 uur in Het Bruisnest.

Ontwikkeling via leefplan

Het Bruisnest wil aandacht geven aan de levensgebieden van een vrijwilliger. De weg naar persoonlijk herstel en het naar behoefte kunnen participeren in de maatschappij loopt vaak kronkelig. Het leefplan zal daarbij een hulpmiddel zijn waarmee we in kaart kunnen brengen hoe de individuele situatie is op een aantal levensterreinen. In onze visie is het aandachtig en serieus invullen van de verschillende themalijsten, schema’s, doelenkaarten etc., een sterke en concrete methodiek om de persoonlijke positie in de maatschappij te herkennen.

Het op sommige onderdelen visueel maken van die positie, geeft enerzijds een helder beeld van de werkelijkheid en biedt anderzijds meer de opening om onder eigen regie stappen te kunnen ondernemen.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram