Trainingen GGZ Rivierduinen

herstelwerkgroepen-flyer-digitaal-1

Samen met onze nieuwe ervaringsvrijwilliger Miranda ga ik een herstelwerkgroep begeleiden. In bijgaande flyer wordt uitgelegd wat dit inhoudt. We streven ernaar om op 9 november aanstaande te starten. Vanaf deze donderdag zal elke week (10 weken lang) een bijeenkomst gehouden worden van 15:00 tot 17:00 uur aan de Ronsseweg 225 te Gouda. De cliënten ontvangen een werkboek en krijgen de ruimte om na verloop van tijd zelf een onderwerp voor gesprek te kiezen.

Uniek aan deze groep is dat we deze als pilot gaan gebruiken om online en offline aanwezigheid met elkaar te combineren. Dit houdt in dat er zowel mensen op het scherm via Zoom als fysiek in de ruimte aanwezig zullen zijn. Dit maakt het mogelijk om ook wanneer iemand aan huis is gebonden aan zijn of haar herstel kan werken op een laagdrempelige manier. Wij hebben plaats voor 8 cliënten. Aanmeldingen mogen naar m.domburg@rivierduinen.nl worden gestuurd. Er zijn geen eisen of voorwaarden voor deelname, iedereen is welkom. Wel voeren we vooraf een gesprek met ieder die zich aan meldt om de verwachtingen af te stemmen.

Voor meer informatie en/of vragen mag je me altijd bellen of mailen. Mijn contactgegevens en werkdagen staan onderaan deze e-mail weergegeven.

Met vriendelijke groet, ook namens Miranda,

Monique van Domburg

Senior (HBO) ervaringsdeskundige & Vaktherapeut (beeldend)

FACT Wijkteam Gouda Noord & ADB Gouda, GGZ Rivierduinen

Werkdagen: maandag, dinsdag & donderdag

0630578420

M.Domburg@rivierduinen.nl

 Op 10 oktober gaan we weer starten met een WRAP training op de Ronsseweg 225. De bijeenkomsten zullen van 13:00 tot 15:00 uur zijn op de dinsdagmiddag. Aanmelden kan nog t/m 5 oktober. We hebben nog ruimte voor zo’n 5 deelnemers.

Herstelaanbod-Algemene-Informatie-Versie-1.4-2-1

Hierbij de nieuwe folder met het basisaanbod van herstelactiviteiten die aangeboden worden door GGZ Rivierduinen. We zijn er trots op dat we zo’n groot aanbod van herstelactiviteiten kunnen en mogen aanbieden en hopen met deze folder zoveel mogelijk mensen te informeren en enthousiast te maken. De herstelactiviteiten kunnen een positieve bijdrage leveren aan jouw herstelproces. Herstel gaat over het ontdekken en (weer) inzetten van je krachten en talenten, inzicht krijgen over hoe je om kunt gaan met moeilijke momenten en wat je nodig hebt om lekkerder in je vel te zitten. Maar het gaat ook over erkenning, herkenning en steun vinden bij anderen door verhalen en ervaringen te delen. Misschien raak je wel zo geïnspireerd, dat je je eigen ervaringen ook wilt gaan inzetten om anderen te ondersteunen.

Contactpersoon is het kenniscentrum Iedereen kan deelnemen. Aanmelden kan via kenniscentrum-eh@rivierduinen.nl

Facebook
Twitter
YouTube