Trainingen GGZ Rivierduinen

Nieuwe training Werken met eigen ervaring zie pagina 10.

Deze training start op 2 oktober 10 maandagen van 10 tot 13.00 uur

Voor dit jaar hebben we 2x de WRAP en 2x de HOP gepland staan in Gouda.

De WRAP trainingen zullen op de donderdag gegeven gaan worden. De 1ste start eind maart (23 maart) en de 2de eind september (21 september) onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen en beschikbare ruimte. De HOP wordt 1x online gegeven (vanaf donderdag 9 februari) en 1x live (vanaf dinsdag 6 juni).

Hierbij de nieuwe folder met het basisaanbod van herstelactiviteiten die aangeboden worden door GGZ Rivierduinen. We zijn er trots op dat we zo’n groot aanbod van herstelactiviteiten kunnen en mogen aanbieden en hopen met deze folder zoveel mogelijk mensen te informeren en enthousiast te maken. De herstelactiviteiten kunnen een positieve bijdrage leveren aan jouw herstelproces. Herstel gaat over het ontdekken en (weer) inzetten van je krachten en talenten, inzicht krijgen over hoe je om kunt gaan met moeilijke momenten en wat je nodig hebt om lekkerder in je vel te zitten. Maar het gaat ook over erkenning, herkenning en steun vinden bij anderen door verhalen en ervaringen te delen. Misschien raak je wel zo geïnspireerd, dat je je eigen ervaringen ook wilt gaan inzetten om anderen te ondersteunen.

Contactpersoon is het kenniscentrum Iedereen kan deelnemen. Aanmelden kan via kenniscentrum-eh@rivierduinen.nl

Herstelaanbod-Algemene-Informatie-Versie-1.4-1