Spring naar inhoud

Gezond in Gouda

Gezond, op volle kracht door Gouda

“Gezond, op volle kracht door Gouda”, is een belangrijk project voor Het Bruisnest. Een gezonde levensstijl, goed voor jezelf zorgen, hygiëne, gezond eten etc. zijn moeilijke thema’s voor mensen die al genoeg aan hun hoofd hebben. Desondanks willen wij hier vol op inzetten zodat onze vrijwilligers    kunnen participeren in de samenleving en meedoen aan de stappen in dit plan van aanpak.

Het Bruisnest ziet het belang van het initiatief Gezond in Gouda en doet hier graag aan mee. Wij willen onze vrijwilligers in beweging laten komen en hen kennis laten maken met gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Door hen deel te laten nemen aan reguliere activiteiten bevorderen we de participatie. De ideeën die wij ontwikkelen zijn er op gericht om onze vrijwilligers bewust te maken van wat een gezonde levensstijl inhoudt en wat dat met iemand kan doen. Het in beweging komen om de gezondheid te verbeteren kan betekenen dat mensen lekkerder in hun vel gaan zitten, meer uit huis komen en participeren in de samenleving. Klik hier voor het Overzicht activiteiten.

1) Gezonde voeding:
Wij gaan diëtisten uitnodigen om met onze doelgroep aan de slag te gaan met gezonde voeding. Het gaat vooral om de bewustwording van wat gezond is. Daarom zullen we bewuster omgaan met het gebruik van suiker. Zo gaan we vaker suikervrij bakken en meer ‘lightdranken’ aanbieden. Ook de toetjes zullen minder suiker gaan bevatten.

Ook zullen we een aantal keer een kok uitnodigen die ons bewuster met gezond eten om kan laten gaan. Maar dan wel op een manier dat het in ieder budget past. De ingrediënten voor suikervrij bakken zijn namelijk nogal prijzig.

Workshops met kok Hans de Gier:
Hans de Gier legt in enkele workshops uit hoe je met verse producten goedkoop en gezond kan koken. De workshops duren 2 uur per keer er is plek voor 8-10 personen.

2) Sporten met behulp van Sport.Gouda. (Conditie en gezondheid)

Onze doelen:

 • Sporten voor kinderen met autisme onder de 12 jaar.
  Op woensdag 9 januari zijn we hiermee gestart. Sport.Gouda geeft de sportlessen en er is begeleiding van Kwintes aanwezig. We willen eerst de groep in beweging krijgen en van daaruit verder kijken of we kunnen participeren binnen een vereniging.
  Locatie: G. Leeustraat 4
  Tijd: 14.00u – 15.00u
  Sportvereniging Het Bruisnest
  We hebben sportvereniging “Het Bruisnest” opgezet. Ons doel is dat verschillende verenigingen sportles komen geven zodat zij en Sport.Gouda een band opbouwen met onze doelgroep om een basisconditie te ontwikkelen.
  Regelmatig gaat er op de maandagmiddag een groepje vrijwilligers sporten met Sport.Gouda via Life Goals. Wij doen ons best om onze vrijwilligers te motiveren hieraan deel te nemen. Uiteindelijk hopen we vrijwilligers in beweging te krijgen.
  Cursus Sportcoach
  Sport.Gouda biedt een cursus sportcoach van 4 sessies aan voor vrijwilligers van Het Bruisnest. Hier leer je andere mensen in sport te begeleiden en participeer je volop in de samenleving.

3) Bestaande sport uitbreiden:

 • SportCity
  Er zijn 5 sportpassen waarmee gesport kan worden bij SportCity. Elke vrijdag gaat er een groepje sporten onder begeleiding van een vrijwilliger van Het Bruisnest of Kwintes. Deze sportpassen liggen op een woonlocatie van Kwintes en ook bewoners van de woonvormen maken gebruik van deze sportpassen. Op deze manier participeren mensen al in de reguliere sport. Als hier veel vraag naar is kunnen we het aantal sportpassen wellicht uitbreiden.
 • Fit & Happy
  De loopgroep Fit & Happy is ooit in samenwerking met KernKracht ontstaan om de verbinding met de samenleving te leggen. Fit & Happy wordt begeleid door een ervaringsdeskundige. We zouden een samenwerking met de atletiekvereniging willen aangaan en daar deelnemen aan de reguliere activiteiten. We zouden graag een professionele hardloper aan Fit & Happy koppelen zodat mensen meer leren over het hardlopen en trainingsschema’s maken.

4) Levensstijl verbeteren:
Binnen onze kwetsbare doelgroep richten we ons op de levensstijl. Belangrijk is dat wij mensen stimuleren te participeren in de samenleving. Ons doel is mensen uit hun isolement halen, eenzaamheid voorkomen, leefbaarheid bevorderen en de doelgroep in beweging krijgen voor het opbouwen van conditie en gezondheid.

We willen de doelgroep stimuleren een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk om in een prettige, vertrouwde omgeving projecten op te starten die uitnodigen tot meer bewegen en gezonde voeding. We moeten zo’n omgeving met elkaar creëren. Met de inzet van Speelzer hopen wij dit te realiseren. Bovendien zetten wij deskundigen in die workshops geven over een gezonde levensstijl.

5) Stoppen met roken.
In januari gaan we de vrijwilligers aansporen om gezamenlijk te stoppen met roken. Door dit in groepsverband te doen kunnen mensen elkaar stimuleren om het vol te houden. Er zijn verschillende mogelijkheden om via de verzekering of huisarts middelen te krijgen om te stoppen met roken. Ook dit doen we met inzet van Speelzer.

Gezond in... is een landelijke actie in verschillende steden.

Gezond in Gouda wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Gouda.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram